hr-HRen-USsl-SI
hr-HRen-USsl-SI
Menu

 

Program za arhiviranje dokumenataHivergen PAD je program za arhiviranje dokumenata, projekata i predmeta namijenjen projektnim uredima koji barataju s velikom količinom dokumentacije. Program omogućuje jednostavno skeniranje i spremanje dokumenata. Pronalazak  dokumenata je jednostavno i prilagođen krajnjim korisnicima te se može vršiti prema svim poljima npr: investitoru, datumu iznosu, lokaciji i sl.

Program za arhiviranje dokumenata omogućuje korisnicima jednostavno arhiviranje dokumentacije. Prednosti koje se postižu s pomoću Hivergen PAD programa su te da više nećete morati pretraživati dokumentaciju po registratorima, dokumentacija se neće gubiti i moći ćete bilježiti statuse dokumenata (npr: ponuda poslana, ponuda prihvaćena i sl.)

U program za arhiviranje možete spremiti bilo koju vrstu dokumenata, a neki od primjera su:

   Elaborati

   Ponude

   Računi

   Tehnička izvješća

   CAD nacrti (.DWG, .PSD i sl.)

   Ugovori

   Mailovi, slike i video sadržaje

   Zapisnici o preuzimanju

Prednost Hivergen PAD programa je u tome što se prilagođava svakom poduzeću. Svako poduzeće može prilagoditi program i mape (foldere) svom načinu poslovanja.  Skeniranje i dodavanje dokumenata u bazu

Izrada digitalne arhive

Pogledajmo pojednostavljeni primjer kada stranka podnese zahtjev za legalizaciju.


  •   Upisati ćete kontakt podatke od stranke (Ime i prezime, adresu, OIB, k.č., k.o., kontakt podatke i sl.)
  •   Uz to priložiti ćete dokumentaciju koju ste dobili od geodeta
  •   Možete priložiti snimku izvedenog stanja, AutoCAD datoteke, elaborat
  •   Možete zabilježiti poziv stranke, datum kada ste bili na terenu, tko je bio na terenu i sl.
  •   Kada se vratite s terena možete priložiti fotografije objekta
  •   Možete sortirati predmete prema kategorijama (Npr: plaćeno, neplaćeno, potrebno izaći na teren)
PAD-program za arhiviranje predmeta

PAD-program za arhiviranje dokumenata

Pretraga baze

Pretraga predmeta moguća je po svim poljima što znači da lako možete pronaći sve predmete kombinirajući polja. Na primjer, tražim sve predmete koji:

  •   su u tijeku obrade
  •   za koje je zadužen određeni zaposlenik
  •   gdje je površina objekata točno određena

U par klikova možemo doći do predmeta i svih priloga.JEDNOSTAVNA PRETRAGA ŠTEDI VAŠE VRIJEME „KOPANJA“ PO REGISTRATORIMA I LISTANJA PO DOKUMENTIMA.


Dodatne funkcionalnosti programa za arhiviranje

Hivergen PAD program za arhiviranje nudi brojne mogućnosti koje olakšavaju poslovanje.


  Dodavanje napomena na predmete

Poduzeća koja imaju puno predmeta teško mogu pratiti sve što se događa sa svakim pojedinačnim predmetom. Informacije dolaze sa svih strana i njih na neki način treba zabilježiti. Funkcionalnost evidencije napomena na predmete omogućuje svim zaposlenicimi dodavanje informacija u trenutku kada one nastanu čime se dobiju sve informacije o jednom predmetu na jednom mjestu.


  Izrada predložaka

Program za arhiviranje omogućuje jednostavnu izradu predložaka. Informacije se u program unose samo jednom, a kasnije na klik možete doći do gotovog ugovora, izvještaja, dopisa ili naslovne stranice elaborata.

PAD - Izrada ugovora


Hivergen na Vašem primjeru

Hivergen PAD prilagođava se Vašem načinu poslovanja.
Ukoliko želite vidjeti kako jednostavno možete upravljati dokumentima, javite nam se


Kontaktirajte nas