hr-HRen-USsl-SI
hr-HRen-USsl-SI
Menu

Kontrola ulaznih računa


Namijenjeno za: upravu, rukovodeći kadar, računovodstvo

Uprava voli pregledati sve račune jer je to način dobivanja informacija o tome što se događa u organizaciji. Nerijetko količina računa prelazi i nekoliko 100-tina  tjedno pa kontrola i nadzor velikog broja dokumenata predstavlja problem. 

Većina organizacija fizički distribuira račune između osoba i odjela. Ručnom distribucijom računa često dođe do gubljenja računa ili se proces likvidature računa može odužiti na nekoliko tjedana ukoliko je organizacija dislocirana. 

Digitalni način obrade ulaznih računa koji koristimo u sustavu Hivergen URA omogućuje digitalno pregledavanje i odobravanje računa, automatizaciju i standardizaciju procesa.


Prednosti Hivergen URA softvera

Brzi pregled računa

Odobravanje / slanje na dodatni uvid „na klik“

Bolja kontrola i analiza

Sve informacije pregledno na jednoj formi

Lakša dostupnost do računa

Zadovoljna uprava, zadovoljni učesnici u procesu

Zadovoljno računovodstvo koje odmah dobije fizičku verziju računa, a digitalna cirkulira po organizaciji

Automatska izrada digitalne arhive

Skraćuje se vrijeme obrade računa

 

Kako se odlučiti da li je ovo pravi način rada za vašu organizaciju?

Hivergen sustav je fleksibilna i prilagodljiv. Svaki kupac koji je zainteresiran za korištenje Hivergen sustava, može sudjelovati u pilot projektu u kojem će vidjeti funkcije i korisnost softvera na vlastitom procesu obrade ulaznih računa.

Ostale pogodnosti

laka proširivost na ostale  arhive - arhiva ugovora, radni nalozi, putni nalozi, zahtjevi za naručivanje i sl.

Izvještajni modul - uprava, rukovodeći kadar i računovodstvo može dobiti izvještaje "na klik".


 

VišeHivergen na Vašem primjeru

Hivergen DMS se prilagođava Vašem načinu poslovanja.
Ukoliko želite vidjeti kako jednostavno možete upravljati dokumentima, javite nam se


Kontaktirajte nas