hr-HRen-USsl-SI
hr-HRen-USsl-SI
Menu

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

 

Status: otvoren od 21.9.2015. do 15.1.2016.

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Iznos potpore od 100.000 HRK do 1.500.000 HRK


Što se sve može financirati:
  Troškovi nabave standardnih softvera npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM
  Troškovi za licence za nadogradnju softvera
  Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta
  Troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika
  Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
  Troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava
  Troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 20.000,00 HRK
  Troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, do najviše 10.000,00 HRK;
  Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta, do najviše 10.000,00 HRK
  Troškovi usluge financijske revizije, za projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000,00 HRK do najviše 10.000,00 HRK Poziv je namijenjen za poduzeća koja se nalaze u slabije razvijenim općinama.

Indeks razvijenosti Bodovi
I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave 5
III. skupina jedinica lokalne samouprave 8
II. skupina jedinica lokalne samouprave 15
I. skupina jedinica lokalne samouprave 20
Jedinice lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskom području ili jedinice lokalne samouprave na otocima i otočnim skupinama 10


Ovo je izvrsna prilka za Vas ukoliko želite besplatno doći do sustava za upravljanja dokumenata, a uz to unaprijediti svoje poslovanje kupnjom računala i mrežne opreme.