hr-HRen-USsl-SI
hr-HRen-USsl-SI
Menu

Trebate rješenje za automatizaciju posebnog procesa?

Recite nam Vašu problematiku,

a mi ćemo pripremiti sustav kao rješenje Vašeg problema.Lista ulaznih računa

Arhiva ulaznih računa u javnoj upravi


Program za jednostavnu, brzu i efikasnu izradu arhive ulaznih računa. Pretraga je brza i dostupna, a do digitalnog prikaza računa se može doći u nekoliko klikova. Rješenje je namijenjeno za tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, županije, općine, gradove i agencije

VišeObrada e-mail zahtjeva korisnika

Hivergen MAIL

Hivergen MAIL je jednostavno rješenje za vođenje evidencija zahtjeva pristiglih mailom od korisnika. Omoguće preglednu evidenciju zahtjeva i u svakom trenutnu se zna u kojoj fazi je pojedini zahtjev.

Više


Arhivira predmeta

Program za arhiviranje predmeta

Hivergen program za arhiviranje predmeta, namijenjen je projektnim uredima koji barataju s velikom količinom dokumentacije. Program omogućuje jednostavno urudžbiranje i arhiviranje dokumenata i brzi pronalazak traženih dokumenata.

Više