hr-HRen-USsl-SI
hr-HRen-USsl-SI
Menu


 UVOD

SPP d.o.o. iz Varaždina privatno je trgovačko društvo za konzalting, nadzor, projektiranje i izvođenje u rudarstvu, građevinarstvu, geotehnici i zaštiti okoliša. Osnovano je 1993. godine i zapošljava 14 stalno zaposlenih djelatnika visoke stručne spreme iz područja rudarstva, geotehnike, kemijskog inženjerstva, geologije, biologije i agronomije.
 PROBLEMATIKA

Zbog velikog broja projekata na kojem se istovremeno radilo i koji su dugo trajali bilo je teško zabilježiti sve informacije na jednom mjestu vezane za njih. Često su se zaboravljale bitne informacije poput: da li je ponuda poslana, da li je obaviješten investitor, važne informacije od naručitelja, gubili su se važni dokumenti, nisu se znali svi projekti na kojima se trenutno radi, dolazak do informacija iz starih završenih projekat je bio mukotrpan posao i sl. ZAHTJEVI

Izrada jednostavnog programa za evidenciju i arhiviranje predmeta koje će zaposlenicima omogućiti jednostavno praćenje projekata, što se događa oko projekata u kojoj je fazi, tko je odgovoran za njega. Uz predmete treba se vezati sva potreba dokumentacija: elaborati, ponude, ugovori i sl. Na svaki od navedenih dokumenata treba omogućiti stavljanje napomena koje će biti vidljive svima koji imaju prava. Treba omogućiti pristup informacija s udaljenih lokacija. Program za arhiviranje predmeta treba biti fleksibilan i prilagoditi se potrebama krajnjih korisnika

 RJEŠENJE

Kreiran je sustav za jednostavnu evidenciju projekata koji prati projekte kroz cijeli ciklus od početnih upita, pregovora, ugovaranja, izvršenja, ispostave i plaćanja računa. U svakom trenutku može doći do svih informacija vezanih za projekt. Točno se zna kada je prihvaćena ponuda, tko i kada je javio izmjene na projektu, tko su kontakt osobe i njihovi podaci, veze s drugom projektima i sl.

Svaki projekt i dokument u sustavu dobije automatski jedinstvenu šifru po kojoj se prati. Pretraga je omogućena po nazivu projekta, lokaciji, napomenama, vrsti (elektrane, geotehnički, hidrogeološki), investitoru, naručitelju, raznim datumima, odgovornom projektantu, statusu projekta i sl.

Uz svaki projekt moguće je vezati razne tipove dokumenata: elaborati, izjave, mišljenja, narudžbenice, otpremnice, ponude, račune, radne naloge, ugovore, i ostalo. Svaki od baza dokumenata je pretražim po njemu karakterističnim osobinama poput: imena stranke, raznim datumima, napomenama, investitoru, katastarskoj čestici, katastarskoj općini, projektantu i sl.

 REZULTAT

Kreirana je sustav za evidentiranje predmeta u koji je moguće spremiti sve informacije bitne za upravljanje projektima. Moguće je spremiti word dokumente, excel kalkulacije, bitne mailove, slike lokacija, CAD dokumente, moguće je voditi evidenciju poziva po projektu, tko i kada je zahtijevao promjene, kada je poslana ponuda, a kada je prihvaćena. Moguće je izraditi dokumente na temelju unesenih podataka. Hivergen uvelike olakšava upravljanje projektima, rukovanje dokumentacijom i informacijama.


Preuzmite PDF brošuru