hr-HRen-USsl-SI
hr-HRen-USsl-SI
Menu

Kontrola troškova gradilištaHivergen GRA

Hivergen GRA je softversko rješenje koje omogućuje jednostavno upravljanje i analiziranje troškova gradilišta


Izradom predefiniranih izvještaja, uprava i voditelji gradilišta dolaze do traženih informacija jednim klikom miša

Sustav za upravljanje gradilištima

Pregled svih troškova po kategorijama, podkategorijama po godinama i mjesecima


Tablički i grafički prikaz troškova


Pregledno se može vidjeti koliko je potrošeno po određeno grupi ili mjestu troška

Analizu je moguće napraviti po mjesecima, kvartalno ili godišnje

Sustav omogućuje izradu do preko 30 vrsta grafova za lakši uvid 

Upravljanje radnicima

Rekapitulacija sati radnika po mjesecima


Kontrola, analiza i nadzor

 

Definiranje troškovnih grupa koje se žele pratiti:

  

  Troškovi radova

  

  Podizvođači

  

  Trošak voznog parka

  

  Beton

  

  Troškovi radnika

  

  Troškovi smještaja  i sl.

  

 

Dodaci:

  

  Praćenje voznog parka: kilometara, potrošnje goriva i sl.

  

   Zaduživanje opreme

  

  Vođenje i usporedba više gradilišta odjednom

  

  Praćenje radnog vremena zaposlenika, satnica, dnevnica, ukupnog troška

  

  Izrada dnevnih izvještaja

  

  Praćenje narudžbenica, ponuda, ugovora, dopisa i sl. 

Udio podizvođača