hr-HRen-USsl-SI
hr-HRen-USsl-SI
Menu

Upravljanje radnim nalozima i zahtjevima

Za organizacije koje se žele čvršće povezati sa svojim kupcima

Za organizacije koje transparentno žele upravljati zahtjevima

Za organizacije koje žele imati pregledne obaveze i zadatke zaposlenika  BAZA RADNIH NALOGA


U današnjem načinu poslovanja bitno je sve zadatke, događaje i zahtjeve korisnika ispravno zabilježiti, rasporediti, odraditi te na kraju obavijestiti sve učesnike o njegovom ispunjenju.

Zadaci mogu doći s raznih strana:

   od korisnika
   od drugog zaposlenika
   od nadređenog
   od odluka sa sastanaka i sl.


Zaposlenik više nema jedan zadatak nego ima više desetaka kojima treba ispravno upravljati ovisno o prioritetima.RADNI NALOZI, HELP DESK
Digitalno odobravanje radnih naloga

Baza radnih naloga i zahtjeva kupaca

    OBRADA RADNIH NALOGA

Hivergen WO rješenje omogućuje uredno vođenje svih zaposlenika. Možete pratiti informacije poput:

   tko je nalogodavac
   kada je nalog zadan
   tko je odobrio nalog
   tko je zadužen za izvršenje
   kada je rok za završetak i sl.


Svi radni nalozi nalaze se na jednom mjestu. Brzo možete reagirati na promjene zahtjeva jer se svi radni nalozi nalaze na jednom mjestu.SVI ZADACI NA JEDNOM MJESTU


Analiza radnih naloga

Analitički dio Hivergen WO rješenja omogućuje pregled radnih naloga po zaposlenicima uz postavljene kriterije. Povezivanjem modula radnih sati omogućeno je praćenje vremenskog izvršenja svakog radnog naloga. Analiziranje radnih nalogaPrednosti upravljanja radnim nalozima

   Svi radni nalozi poduzeća na jednom mjestu - jedna baza radnih naloga

    Točno definiran datum iniciranja, datum početka, rok izvršenja i napomene

   Mogućnost uključivanja partnera koji mogu pratiti izvršavanje i tijek radnih naloga

    Analiza opterećenosti zaposlenika i vremena utroška po pojedinom radnom nalogu


   Prilagodba procesa

Zaposlenici se bave svojim poslom i ne moraju razmišljati kome moraju poslati radni nalog jer se distribucija radnih naloga automatizira.

Prednost ovakvog načina poslovanja je što se svi nalozi nalaze na jednom mjestu i sve promjene koje se naprave vidljive su svima.

Pojedini koraci u poslovanju se preskaču, procesi u organizaciji se standardiziraju i optimiziriaju, postaju brži.

Omogućite svojim partnerima/klijetima mogućnost da postanu dio Vašeg poduzeća i povežite se još više. Npr: partner može vidjeti sve svoje zahtjeve koje je poslao prema Vama i status njihovog izvršenja.UKLJUČITE PARTNERE U POSLOVANJE

Automatizirana dostribucija zadataka

 Hivergen WO na Vašem primjeru

Hivergen WO se prilagođava Vašem načinu poslovanja.
Ukoliko želite vidjeti kako možete automatizirati svoje zadatke, javite nam se.


Kontaktirajte nas

Preuzmite PDF brošuru